Menu
Log in


    

  • Home
  • Kemampanan Pengurusan Projek Panduan Rujukan

Kemampanan Pengurusan Projek Panduan Rujukan

$19.99
$0.00 - Member price
    View cart

Description

Bumi kita mengalami cabaran lebih besar daripada sebelumnya, termasuk kehilangan kepelbagaian bio, peningkatan penduduk, sumber alam terbatas, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Walaupun semakin banyak organisasi membangunkan strategi untuk menyelesaikan isu- isu, pelaksanaan perubahan bermagnitud besar ini tidaklah semudah kerana kini banyak organisasi ditubuhkan ketika kemampanan berada pada garis dasar sihat. Walau bagaimanapun, sepanjang dekad yang lalu, definisi kemampanan telah berkembang dan banyak organisasi menilai semula perniagaan mereka untuk menyatukan amalan bertanggungjawab secara sosial dan mesra alam. Oleh itu, pengurusan projek-projek perlu diselaraskan demi menyokong landskap perniagaan baru yang dikenali sebagai Ekonomi Biru. Tidak dapat disanggah lagi bahawa peranan profesion pengurusan projek telah menjadi lebih kritikal. Untuk mencapai kemampanan sebuah planet, keupayaan kita untuk melangkaui pembangunan kemampanan sedia ada mesti ditingkatkan disamping mengatasi masalah yang dialami ketika kehidupan kita memacu ke hadapan. Dengan cabaran kemanusiaan yang dihadapi, sama ada berbentuk konflik geopolitik, perubahan iklim, kemiskinan terlampau, kekurangan sumber atau ketidaksamaan dalam pelbagai aspek, profesion pengurusan projek perlu memainkan peranan yang lebih kukuh. Edisi kedua panduan rujukan kami ini telah digubah secara meluas dan tumpuan diberikan kepada cara pengurusan projek-projek mampan.

GPM Global 

23491 Haggerty Rd, Novi MI 48375
+1 (260) 580-6353, ambassadors@greenprojectmanagement.org

© 2022 GPM Global. All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software