Menu
Log in


    

  • Home
  • ZRWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZRWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

$19.99
$0.00 - Member price
    View cart

Description

Nasza planeta stoi przed poważniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej wyzwaniami, takimi jak utrata r żnorodności biologicznej, wzrost liczby ludności, ograniczone zasoby naturalne, spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne oraz nier wności społeczne i gospodarcze. Mimo że coraz więcej organizacji tworzy strategie walki z tymi problemami, wdrożenie zmiany o tej skali nie jest łatwe, ponieważ wiele z dzisiejszych organizacji powstało w czasach, gdy zr wnoważony rozw j oznaczał tylko pozytywny wynik finansowy. Jednak w ciągu ostatniej dekady definicja zr wnoważonego rozwoju ewoluowała i wiele organizacji musiało dokonać ponownej oceny swojej działalności, aby zastosować praktyki odpowiedzialne społecznie i przyjazne dla środowiska. Konieczne są zatem zmiany w zarządzaniu projektami, aby uwzględniać wymagania wsp łczesnej strategii zarządzania, zwanej niebieską gospodarką. W tej sytuacji ewolucja zawodu kierownika staje się ważna, jak nigdy przedtem.

GPM Global 

23491 Haggerty Rd, Novi MI 48375
+1 (260) 580-6353, ambassadors@greenprojectmanagement.org

© 2022 GPM Global. All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software